Besiktigad mekanisk tjur

Sedan 2012 krävs besiktning av mekanisk tjurar då dem klassas som tivolianordning. Funderar du på att hyra en mekanisk tjur bör du kontrollera att din uthyrare har fått sin tjur besiktigad och godkänd.
Detta är viktigt ur försäkringssynpunkt samt om du planerar att söka polistillstånd för eventet i fråga. Är tjuren inte godkänd kan det komma att bli problem med ansvarsfrågor om något olyckligt skulle hända och någon gör sig illa.